Consulting: een unieke kans om te groeien.

Vaak is consulting een logische volgende stap nadat je als vereniging of organisatie een van de trainingen of workshops hebt gevolgd. Maar je kan natuurlijk ook direct voor consulting kiezen. 

Er zijn verschillende vormen van consulting mogelijk:

  • Je kan kiezen voor een eenmalig consult. Jij stelt jouw specifieke vraag en we bekijken samen of we meerwaarde kunnen aanbieden waar je verder mee aan de slag kan.
  • Je kan ook kiezen voor een traject van meerdere consulten. Je zit als vereniging of organisatie met een nood of een probleem en wil een stap verder zetten dan enkel wat extra inzichten of suggesties. Je vraagt aan ons om de weg mee te gaan tot het probleem een haalbare oplossing heeft gevonden. We beslissen samen hoe lang we hier rond samenwerken.  Na elk consult is de organisatie vrij om te beslissen om al dan niet verder te gaan. 

Voorbeelden van consulttrajecten

Missie, visie, waarden

We starten met een workshop rond het uitwerken van een strategisch toekomsttraject voor je vereniging. Gaandeweg stemmen we het af op de werking van de vereniging rekening houdend met de voorgeschiedenis maar ook met aandacht voor de toekomst. Dit kan resulteren in een hernieuwde missie-, visie- en waardentekst die op zijn beurt na samenwerking met onze grafische partner kunnen worden omgezet in een nieuw logo met passende huisstijl. Bv. de hernieuwde missie, visie en waarden van vzw OKRA zijn hier een mooie illustratie van.

Teamkracht

De organisatie wordt doorgelicht. We gaan samen op zoek naar verbeterde manieren om samen te werken in de teams en werken een innovatieplan uit dat operationeel bruikbaar is. Bv. met het zingevingscentrum de Rank in Beveren loopt zo een langdurende coaching.


Inspirerend leiderschap

Na de basistraining bestaande uit vier workshops stellen we een inspiratieteam samen waar we de zeven grondhoudingen van inspirerend leiderschap nog gaan verdiepen en stimuleren we elkaar om er ook mee te experimenteren in de organisatie. We kijken ook naar manieren hoe deze grondhoudingen kunnen doorwerken in de verschillende lagen van de organisatie. Verschillende scholen doorliepen met farocompagnie succesvol zo'n traject. De school Sint-Lucia in Oelegem heeft zo'n traject doorlopen. Je vindt hierover meer info bij de schoolprojecten.


Vrijwilligers vinden

Hier wordt met de vereniging de noden in kaart gebracht op het vlak van leden en teamleden. Nadien worden concrete afspraken gemaakt en een stappenplan op maat uitgewerkt. Zo gaat het Davidsfonds hier mee aan de slag.


Communicatie

We nemen het huidig communicatiebeleid onder de loep en gaan op zoek naar een aantal verbeterpunten die op korte termijn kunnen worden aangepakt en werken dan een driejarenplan uit. Dit traject hebben we reeds met verschillende scholen doorlopen: o. a. Petrus en Paulus scholengroep uit Oostende.


Fundraising

Hier gaan we aan de slag met je concrete fundraisingnood. We stellen een fundraisingteam samen en maken een fundraisingmix op maat. Dit hebben we uitgerold voor de Arkgemeenschap Vlaanderen en voor de Effatagemeenschap.

Inspiratietraject - zelfzorg

We luisteren naar de noden van de organisatie en rollen dan een traject uit met bijhorende helptools om het thema inspiratie en zelfzorg te implementeren. Met de groep zorg H. Familie uit Kortrijk loopt op dit moment zo'n traject waar een 700-tal medewerkers aan mee doen..


Coaching

Zoals training en workshops de aanleiding zijn voor het starten van een consultingtraject. Zo geven consultingopdrachten vaak aanzet tot het opstarten van coaching of 1 op 1 mentoring. Hier vertrekken we van het thema dat de cliënt inbrengt. Dit thema kan heel persoonlijk, relationeel, spiritueel, strategisch  of ook heel operationeel zijn. We gaan voor een veilige omgeving en de aangever van het thema bepaalt zelf het tempo. Soms kunnen coachingsgesprekken ook overgaan in een masterclassmoment waarbij de cliënt zeer intensief doorgaat op één thema en vanuit farocompagnie extra input bekomt. 

De live coachingsgesprekken gaan door bij Walter Van Wouwe - farocampagnie - Eksaardebaan 9 - 9160 Lokeren en zijn altijd op afspraak.


Graag meer info